Vietnamese food (Xin chao! Vietnam)

“Xin chào” in Vietnamese means “Hello”.

No matter it is the first time of meeting or knowing each other long time, “Xin chào” is still used.

This greeting is a start to connect people.     Our products are for those who already knew   Vietnamese cuisine and for those who eat it for the first time as well.

We believe that there will be an encounter betweet customer and our products.   With such kind of thought, we put “Xin chào! Vietnam” as our brand name.

Retail products

Food service products

End of sales

Thực phẩm Việt Nam
( thương hiệu Xin chào! Việt Nam)

“Xin chào” là câu chào như “konichiwa” trong tiếng Nhật Bản. Đó là lời chào dùng khi mới gặp lần đầu tiên, cũng như dùng để chào cho người đã quen biết từ lâu.

Lời chào này dùng để kết nối mọi người với nhau. Những sản phẩm Việt Nam của IGM xin dành tặng  cho những người đã biết món ăn Việt Nam, cũng  như cho những ngươi lần đầu ăn món Việt Nam.

Chúng tôi tin là sẽ có sự gặp gỡ sản phẩm Việt Nam với khách hàng từ đó.

Với ý nghĩa như vậy,chúng tôi đã đặt thương hiệu cho sản phẩm là “Xin chào! Việt Nam”

Sản phẩm bán lẻ

Sản phẩm dịch vụ ăn uống

Kết thúc bán hàng

Telephone Inquiries
0120-405-211

Business hours 9: 00 ~ 18: 00

(Exclude weekends and holidays)

*Only available in Japanese.