Product information

Vietnamese Cuisine (Xin chao! Vietnam)

hực phẩm Việt Nam (thương hiệu Xin chào Việt Nam)

Our original brand " Xin Chào!Vietnam " to deliver authentic Vietnamese taste to Japanese dining table with a safe quality.

Công ty chúng tôi tập trung vào thương hiệu “Xin chào Việt Nam”, tạo ra hương vị chuẩn của món ăn Việt Nam với chất lượng an toàn, cung cấp đến bữa ăn của người Nhật.  

Korean Cuisine (Ri O-ke)
Thực phẩm Hàn Quốc (thương hiệu hoàng gia Lee- Rioke)

Our original brand "Ri O-ke" with a history of more than 20 years. We deliver various kinds of Korean foods, such as our popular "Sundubu Jigae".

Chúng tôi có thương hiệu hoàng gia Lee với lịch sử 20 năm. Ngoài món Soondubu Jigae( món đậu phụ kho Hàn Quốc), chúng tôi còn cung cấp nhiều thực phẩm khác của Hàn Quốc

Telephone Inquiries
0120-405-211

Business hours 9: 00 ~ 18: 00

(Exclude weekends and holidays)

*Only available in Japanese.