E-mail newsletter Subscription Form

Thank you very much for seeing the homepage.

We deliver Mail magazine which posted information about
"Vietnamese food and culture" on this site.

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm website của IGM. Chúng tôi có dich vụ gửi tạp chí qua thư điện tử về " văn hóa và ẩm thực Việt Nam"trên website của công ty. Nếu quý khách có nguyện vọng đọc tạp chí, xin vui lòng đăng ký theo mẫu sau đây.

(The e-mail newsletter is written in Japanese)

E-mail newsletter Registration Form

After completing the following form, please click the "Submit" button.
Sau khi điền những mục cần thiết vào mẫu bên dưới, quý khách vui lòng ấn nút "Submit"

必須
必須
必須

テキストを入力してください

E-mail newsletter Release form

After completing the following form, please click the "Submit" button.
Sau khi điền những mục cần thiết vào mẫu bên dưới, quý khách vui lòng ấn nút "Submit"

必須
必須
必須

テキストを入力してください

Telephone Inquiries
0120-405-211

Business hours 9: 00 ~ 18: 00

(Exclude weekends and holidays)

*Only available in Japanese.