Greetings from CEO

<Group management vision>

Food and food culture in AsiaDeliver it to the people of the world, Through business that enriches and enriches eating habits, InvolvedRegionCompany With the development of the association, Realize the happiness of employees

 

As we concentrate our business management resources in Asia, particularly Vietnam among themSince deciding in 2012, we have focused on Vietnam related business.

I myself stayed with my family in Ho Chi Minh City, Vietnam, for about 4 years ago, in the future about 20 years ago. At that time I came in contact with many Vietnamese people, but they were cheerful, warm, serious, mandatory and spare no effort. As time goes by, but thankfully for having done business with the people of Vietnam and Vietnam again in this way, I feel a deep relationship with you. In the future, if you can expand your business and contribute to Vietnamese society even a little, it is unexpected pleasure.

There are currently six Vietnamese employees in our group. Those young and infinite possibilities are talent who will bear the future IGM group and I am looking forward to the future growth. From the viewpoint of our priority country of "Vietnam" and also from the viewpoint of "diversity" which is a keyword of the Japanese company's personnel policy, I would like to continue to increase Vietnamese companion if there is opportunity I will.

In October 2016, we established IGM Vietnam affiliate in Ho Chi Minh City. People in Vietnam have high acceptability to accept and digest foreign cultures and food culture flexibly, and we introduce / offer foods, foods and food culture in Japan and Korea to Vietnamese people We will go through the operating company.

Up to this point I have continued the description related to the Vietnamese business, but we have another important country, Korea. Trading with many people of food companies in Korea has continued to cascade since our company's founding, which is a very important asset of our company. We will continue to introduce Korean Food and Korean Food Culture to everyone in Japan with "Lee royal family" brand as "Japanese company that knows Korean food well".

Sometimes a political problem arises between Japan and Korea which are neighbors, "food" and "food culture", which have been cultivated against the background of long history, stand different from such problems must. Japan and Korea each have a distinctive food culture at a high level worldwide, and as long as we can mutually communicate "food" and "food culture" to help understanding the cultures of both countries I hope. Furthermore, I believe that there is creation of new value that can be done because of our company which knows the food culture of the three countries of Japan, Korea and South Korea, we will pursue the possibility in 3 countries, and even widely in the world in Asia.

In the future"Contributing to the development of Asia through creation of value of food "All employees continue to strive for effortsI will do it. Although it is a long way to talk about Asia in Japan, it is for the moment to push forward with the business related to these three countries, and we will contribute to each local community and the company will grow as well.

 

IGM Corporation

President C.E.O - (Mr.) Kaoru Umeki

Lời chào của người đại diện

 

 <Tầm nhìn kinh doanh của tập đoàn>

 Cung cấp thực phẩm và ẩm thực văn hoá Châu Á cho người dân trên toàn thế giới. Thông qua kinh doanh làm phong phú thêm thói quen ăn uống, thực hiện được sự phát triển của các cộng đồng liên quan và hạnh phúc của nhân viên.

 

Nguồn lực quản lý kinh doanh của tập đoàn tập trung vào Châu Á, đặc biệt tập trung chủ yếu vào Việt Nam. Kể từ quyết định vào năm 2012, tập đoàn đã tập trung vào các doanh nghiệp Việt nam có liên quan đến thực phẩm.

Chính bản thân tôi, 20 năm về trước, đã cùng với gia đình sống ở thành phố Hồ Chí Minh 4 năm lúc đó Việt Nam mới bắt đầu phát triển. Khi đó, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người Việt Nam, họ là những con người vui vẻ, ấm áp, cần mẫn, chăm chỉ, nguyên tắc, không tiếc công sức nỗ lực. Theo năm tháng trôi, với cách làm như thế này, tôi thấy rất cảm kích khi lại được làm việc với những con người Việt Nam và nhận thấy có duyên sâu đậm với Việt Nam. Trong thời gian tới đây, khi hoạt động kinh doanh được mở rộng, không có gì vui sướng hơn khi được đóng góp vào phát triển của xã hội Việt Nam.

 Hiện nay tập đoàn của chúng tôi gồm có 6 người Việt Nam. Đó là những con người trẻ tuổi, với khả năng vô hạn của mình, họ chính là những nhân tài gánh vác công việc của IGM. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được nhìn thấy sự trưởng thành của họ. Nhìn từ quan điểm Việt Nam là một nước trọng điểm, và từ “ sự đa dạng” trong chính sách nhân sự của công ty Nhật Bản, tôi muốn tiếp tục gia tăng những người bạn bè Việt Nam nếu có cơ hội trong tương lai. 

Tháng 10 năm 2016, công ty con IGM Vietnam được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì người Việt Nam có sự tiếp thụ nhanh linh hoạt những văn hoá nước ngoài, văn hoá ẩm thực của nước ngoài, nên chúng tôi muốn thông qua hoạt động kinh doanh này để giới thiệu và mang đến những nguyên liệu, những thực phẩm và văn hoá ẩm thực của Nhật bản và Hàn quốc. 

Từ đầu đến giờ tối đã giới thiệu liên tục về những hoạt động kinh doanh liên quan đến Việt Nam, ngoài ra chúng tôi còn có một đối tác rất quan trọng khác nữa, đó là Hàn Quốc. Từ khi thành lập đến nay, công ty duy trì giao dịch với rất nhiều công ty thực phẩm Hàn Quốc. Đó là một tài sản vô cùng quan trọng đối với công ty chúng tôi.Với sự hiểu rất rõ về thực phẩm Hàn Quốc với thương hiệu” RIOUKE”( gia đình hoàng gia Lee), chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu thực phẩm và văn hoá ẩm thực Hàn quốc đến người dân Nhật Bản.

Tuy nước láng giềng Hàn Quốc và Nhật Bản đôi khi xảy ra những vấn đề chính trị, “thực phẩm” và “văn hoá ẩm thực” được nuôi dưỡng trong một nền lịch sử lâu dài có một thế đứng hoàn toàn khác. Vì Nhật Bản- Hàn Quốc, mỗi nước mang một văn hoá ẩm thực đặc trưng riêng có cấp độ cao trên toàn thế giới, công ty chúng tôi mong muốn được hỗ trợ một phần để hai nước hiểu về văn hoá của nhau bằng cách truyền đạt “thực phẩm” và”văn hoá ẩm thực” của mỗi nước. Hơn nữa, với việc hiểu rõ văn hoá ẩm thực của ba nước Nhật- Việt- Hàn, chúng tôi tin rằng sẽ tạo ra được những giá trị mới, và với khả năng ấy, chúng tôi sẽ tiếp tực theo đuổi văn hoá ẩm thực của ba nước, thậm chí phát triển rộng rãi ở trên Châu Á và trên thế giới. 

Trong tương lai, tất cả nhân viên chúng tôi cùng chung sức đồng lòng để “thông qua việc tạo ra giá trị của thực phẩm,để góp phần vào sự phát triển của Châu Á”. Chúng tôi không phải quá tự tin khi nói Nhật-Việt-Hàn để nói về Châu Á, trong thời gian tới chúng tôi sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh liên quan đến 3 quốc gia, sẵn sàng phát triển công ty để đóng góp cho xã hội mỗi nước.

Công ty cổ phần IGM

UMEKI KAORU CEO

Telephone Inquiries
0120-405-211

Business hours 9: 00 ~ 18: 00

(Exclude weekends and holidays)

*Only available in Japanese.