Company profile · Access

Company Profile ( Hồ sơ công ty )

Company name

Tên công ty

IGM Co., Ltd.

English name

IGM Corporation

Capital

Vốn đầu tư

53.97 million yen

Established on

Ngày thành lâp

14/10/1988

Head office address

Địa chỉ trụ sở chính 

Shinbashi 3-4-5. Minato-ku Tokyo
TEL / FAX number (+81)-3-6206-1701 / (+81)-3-3502-0100

Management

Ban quản trị

Mr. Kaoru Umeki "Representative Director" 

Mr. Hiroshi Yuzawa "Managing Director"

Mr. Kohei Sumita "Financial Director"

Mr. Yasunobu Sawada "Corporate Auditor"

 

Đại diện ban giám đốc Umeki Kaoru

Giám đốc điều hành Yuzawa Hiroshi

Giám đốc Sumita Kohei 

Kiểm toán Sawada Yasunobu

Fiscal period

Thời kỳ quyết toán

December 31

Tháng mười hai

Business domain

Hình thức kinh doan 

Food product davelopment, import / export, sales

Xuất nhập khẩu, buôn bán và phát triển thực phẩm

Overseas Subsidiary

Công ty con ở nước ngoài

iGM Vietnam LLC( Hồ Chí Mình, Việt Nam)

1st Floor, HBT Tower 456-458 Hai Ba Trung Street, Tan Dinh Ward,

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

(+84)28-38480398

 

Dashi Lab LLC( Hồ Chí Mình, Việt Nam)

Road N8, Lot C2-3HH, Tan Phu Trung Industrial Zone,

Tan Phu Trung Commune, Cu Chi Dist., Ho Chi Minh City

(+84)28-38480398

History ( Lịch sử công ty )

1988 / 10

Company was established with 32 million yen capital, headquarters located in Okubo 2-1-8, Shinjuku-ku, Tokyo.
Business office started at Sakuragaoka 27-1, Shibuya-ku, Tokyo.

Vốn đầu tư 32.000.000 yên. Trụ sở chính tại 1-8,Okubo-2 chome, Shinjuku, Tokyo được thành lập. Phòng kinh doanh tại 1,Sakuragaoka-27 chome, Shibuyaku, Tokyo

1996 / 09

Moved headquarters to Tomihisa-cho 4-15 , Shinjuku-ku, Tokyo.

chuyển trụ sở chính về 15, Tomiokacho-4 chome, Shinjuku, Tokyo

1997 / 05

Launched Korean food products under the registered brand "Lee Royal Family".​

buôn bán thực phẩm Hàn Quốc thương hiệu hoàng gia Lee ( Rioke) ( nhãn hiệu đăng kí độc quyền)

1998 / 11

Increased capital to 41 million yen. 

tăng vốn đầu tư 41.000.000 yên

2008 / 01

The founder Mr. Seishi Ishida passed away at the age of 58.
Ms. Teruyo Ishida was appointed as the President and Representative Director.

người sang lập công ty Ishida Shoshira qua đời.qua. Bổ nhiệm Ishida teruyo giám đốc đại diện

2008 / 08

Mr. Kaoru Umeki was appointed as the President and Representative Director.

bổ nhiệm Umeki Kaoru làm giám đốc đại diện

2009 / 04

Acquired exclusive distribution rights of "Yoshida gourmet sauce". Started sales.

nhận cấp phép bán độc quyền “nước sốt Yoshida”. “nước sốt Yoshida” bắt đầu đưuọc bầy bán.

2009 / 10

Moved headquarters to Akasaka, Minato-ku, Tokyo, due to business expansion.

do mở rộng hình thức kinh doanh nên chuyển trụ sở chính về Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

2012 / 07

Moved headquarters to Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, due to business expansion.
Changed company's name to "IGM Corporation"

do mở rộng hình thức kinh doanh nên chuyển trụ sở chính về Shinbashi, Minato-ku, Tokyo
đổi tên công ty thành “Công ty cổ phần IGM”

2013 / 06

Increased capital to 51 million yen.

tăng vốn đầu tư lên 51.000.000 yên

2014 / 03

Launched Vietnamese food series under registered "Xin chào! Vietnam" brand.

Bắt đầu bán thực phẩm Việt Nam với thương hiệu”Xin chào Việt Nam”

2016 / 09

Established the first joint venture in Ho Chi Minh City, Vietnam named TIPOCO. Capital was approximately 15 million yen, ownership ratio was 51%.

thành lập công ty con TIPOCO tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Vốn đầu tư 15.000.000 yên. Tỉ lệ vốn góp 51%

2017 / 06

Increased capital to 54 million yen.

tăng vốn đầu tư lên 53.970.000 yên

2017 / 11

Changed the first joint venture's name to "iGM Vietnam Company Limited”. 
Increased shareholding ratio to 75%.


Đổi tên công ty từ công ty liên doanh TIPOCO thành Công ty trách nhiệm hữu hạn iGM Vietnam
Tăng tỉ lệ góp vốn điều lệ lên 75%

2018 / 03

Established the second joint venture in Ho Chi Minh City.
Vietnam names "Dashi Lab Company Limited". to rpoduct Japanese and Korean seasonings. 

thành lập công ty con Dashi Lab LLC tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Access ( Truy cập )

JR・東京メトロ銀座線・都営地下鉄浅草線:新橋駅・都営地下鉄三田線内幸町駅から徒歩5分 

Telephone Inquiries
0120-405-211

Business hours 9: 00 ~ 18: 00

(Exclude weekends and holidays)

*Only available in Japanese.